lørdag, august 05, 2006

Menn som voldtar og andre udyr

Det raser en debatt om voldtekt og årsaken til at enkelte menn voldtar. Tiqui og Ronja spesielt lurer på hvorfor enkelte menn voldtar og Mihoe oppfordrer menn til å engasjere seg. Selvfølgelig skulle jeg gjerne ha sett at det ble slutt på voldtekt men jeg tror debatten her er på villspor.

Det er ikke noe med "mannskulturen" som oppmuntrer eller oppfordrer til voldtekt. Tvertimot. I Norge er det få ting blir så foraktet og er så forhatt som nettopp voldtekt og voldtektsmenn. Det henger faktisk sammen med et aspekt av den tradisjonelle kjønnsrollen som fremdeles henger litt igjen. Nemlig menn som beskyttere av kvinnen. Det er riktignok at i enkelte miljøer er aggressivitet mer akseptert blant menn enn blant kvinner, men det er først og fremst aggresivitet mot andre menn og aksepten strekker seg aldri til vold mot kvinner. Det er mulig at enkelte minoritetsmiljøer sliter mer med dette enn den mer mainstreame kulturen, men generelt sett så stemmer dette.

Hvorfor skjer da voldtekt allikevel? Enkelte har ikke kontroll med kjønnsdriften sin. Det er ikke kulturelt betinget. I enhver befolkning er det et visst antall menn (og kvinner) som ikke klarer å tilpasse seg sosialt. Jeg har skrevet om dette tidligere. Det er ikke sånn at hver gang noen gjør noe galt, finnes det en årsak man kan peke på i samfunnet, kulturen eller oppveksten. (Selv om alle disse tre er viktig) Det vil alltid finnes noen mennesker, av begge kjønn, som gjør fatale feil, skader andre eller voldtar. Noen av disse er uforbederlige, andre ikke. Samfunnet kan redusere elller oppmuntre disse tendensene, men det er neppe tilfellet i dagens samfunn. Det blir da feil å skylde på samfunnet og ikke den mørke siden av menneskets natur.

4 Comments:

Anonymous Tiqui said...

Blir det ikke litt fatalistisk å bare skylde på den mørke siden av menneskets natur? Da blir man totalt maktesløs og kan ingenting gjøre utenom å spre frykt slik det har blitt den siste tiden. Mener du at det ingenting er å gjøre?

Jeg etterlyser konstruktive tilnærminger og tiltak mot problemet. Man kommer ikke nærmere noen løsning ved å gi opp og si at "sånn er det bare".

Et tiltak er en holdningsendring slik at holdninger til ofre som blir voldtatt kan endres fra "skyld i det selv pga klær, tid, sted eller inntak av alkohol" til respektert individ som er uskyldig utsatt for et aspekt av "menneskets mørke natur".

Bare hvis offeret behandles med respekt og gis retten til å si nei uansett omstendigheter, kan det ha noen hensikt med høyere straffer.

Men heller ikke høyere straffer er noe godt instrument for å forebygge. Her må det forskes mer på mulige årsaker og hvordan angripe dem.

4:03 p.m.  
Blogger Betrakteren said...

Er enig med det meste av det du sier her, spesielt det om holdningsendring. Mer forskning er bra, men jeg mener faktisk at enkelte mennesker ikke kan forbedres. Det bør ikke ende opp i fatalisme, men snarere realisme. Jeg tror aldri man blir kvitt voldtekter, men strenge straffer i grove tilfeller kan ihvertfall hindre enkelte å gjøre det igjen. Er helt enig at de som skylder på offeret aner ikke hva de snakker om. Men jeg tror at grunnen til at de, i tillegg til å ha et tvilsomt på kvinner, så leter de i likhet med deg etter en årsak utenfor overgriperen selv. Det tror jeg at de sjelden vil finnne.

8:41 p.m.  
Anonymous Martin said...

Enda et innlegg jeg selvsagt setter pris på. Vi kan ikke falle i den tro at alle mennesker automatisk blir så gode og yter sitt beste for samfunnet, uansett hvor mange puter vi syr under armene på dem. Jeg vil faktisk hevde at det får en helt motsatt virkning. For mange innvandrere fremstår Norge som reneste Kardemommeby.Vi har underskudd av politi som er nødt å prioritere sine oppgaver hele tiden, selv om det er så mye mer å fikse på. En skal heller ikke være så naiv å tro at alle i norsk politi ikke er korrupte. En annen årsak er selvsagt de latterlige fengselsdommene, og fengselet overhodet som virker nesten som en belønning istedenfor straff. Vi har mye vi bør- ja faktisk MÅ-endre på, om Norge skal fortsette å være et trygt land å bo i også i fremtiden. Apropo voldtektsmenn, jeg leste en gang i en legeartikkel at om en person har et alt for høyt innhold av mannlige hormoner, vil den personen mest sannsynligvis voldta noen- eller noe. Dette er skremmende men det forklarer bedre den heller flaue siden av oss menn og gutter og vårt forhold til sex generelt sett. Sex er svært ofte i fokus for oss. Dette ser man jo også tydeligvis i fengsler i USA, hvor gjeng-voldtekter er helt normalt- dette har riktignok ikke bare med å få utspring for sine lyster, men også dette med å uttrykke sine dominante sider.sex er ofte målet for oss gutter og menn, fremfor å være en form for å uttrykke kjærlighet.

3:13 p.m.  
Blogger Betrakteren said...

Er helt enig med deg her Martin. Altfor mange har en litt naiv tro på menneskets godhet uten å få med seg at mennesket må velge å være godt. Det er ikke noe som nødvendigvis kommer naturlig.

11:13 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home