onsdag, august 09, 2006

Homofilt ekteskap og adopsjon fra et konservativt synspunkt

I Norge holder den liberale argumentasjonen for aksept av homofilt ekteskap og rett til adopsjon for homofile på å slå igjennom. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å si kort hvorfor, fra et konservativt synspunkt, homofile bør få lov til å gifte seg og adoptere.

Den liberale argumentasjonen er basert på rettigheter og likebehandling. Siden den er godt kjent ser jeg ingen grunn til å gjenta den er. Den konservative argumentasjonen er er et supplement og ikke en erstatning av denne.

Ifølge konservativ tanke er familien den mest grunnleggende byggesteinen i samfunnet. Sunne familier medfører vanligvis et sunt samfunn. Akkurat det er en av grunnene til at mange konservative er imot homofili, fordi det fører til oppløsning av kjernefamilien. Men en annen måte å se det på er at ekteskap for homofile kan bidra til å bringe homofile inn i en familie istedetfor å tvinge dem til å stå utenfor. Ekteskap oppmuntrer tradisjonelle verdier som trofasthet, ansvar og sex som noe som foregår mellom to mennesker som elsker hverandre, da helst i et gjensidig forpliktende forhold.

Når det gjelder adopsjon, er mange konservative imot homofiles rett til å adoptere fordi de mener barn har det best i en familie med en far og en mor. Det er mulig det, men selv om man godtar det argumentet er ikke dét det reelle alternativet for de barna som blir adoptert. Hvis ingen adopterer de foreldreløse, vil de istedet bli oppdratt i et barnehjem, ofte under særdeles kummerlige forhold hvis de er i den tredje verden. Da er det faktisk bedre at de blir oppdratt av to ansvarlige mennesker i et stabilt forhold, uansett hvilket kjønn adoptivforeldrene har.

Så er det de som sier at homofile foreldre vil ha en negativ, forvirrende innflytelse på barna. Blant annet pga. kjønnsroller og lignenede. Men hvis man tror som de aller fleste nå gjør at homofili og også til en viss grad kjønnsroller er biologisk betinget, virker det usannsynlig at homofile foreldre vil påvirke barnet på den måte med mindre de bevisst går inn for å hjernevaske barnet, noe som virker lite sannsynlig.

2 Comments:

Anonymous Ekteskap er for mann og kvinne said...

Jeg har skrevet ett innlegg om hva jeg mener om kjønnsnøytralt ekteskap. Innlegget finner du her:

http://ekteskapet.abcblogg.no/110806222435_kjnnsnytralt_ekteskap_og_homofil.html

11:45 p.m.  
Anonymous Martin said...

http://ekteskapet.abcblogg.no

8:50 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home