onsdag, juli 26, 2006

Høyresidas sjel -derfor er jeg konservativ

Mihoe har nå oppe et godt og velskrevet forsvar av venstresidas syn på personlig ansvar. Dette er en debatt som mange på høyresida har skrevet mye om, så det er godt a høre fra den andre siden.

Jeg vil hevde at skillet mellom venstre og høyre ligger dypere enn synet på personlig ansvar. Med fare for å bli beskyldt for å være psykoanalytisk: Det ligger dypere enn det. For å forenkle litt så tror venstresida på det som engelsk kalles "the perfectability of man." Altså at under ideelle forhold, vil menneskene ikke bedrive med ting som narkotika, kriminalitet osv. Når det går utfor med mennesker, er det en konsekvens av, som Mihoe skriver "en traumatisk oppvekst eller vonde livsopplevelser."

Jeg er konservativ blant annet fordi jeg ikke tror at menneskets natur er foranderlig. Uansett hvor bra samfunnet fungerer, vil noen folk gjøre feil, skade andre mennesker og seg selv. Det er ikke på grunn av samfunnet, men fordi det ligger i menneskets natur, og det ligger latent hos alle.

Det er nettopp derfor personlig ansvar er så viktig. Man kan ikke regulere bort menneskehetens svakheter. Men man kan la folk velge. Og frihet betyr også frihet til å feile.

6 Comments:

Anonymous Arild Holta said...

Prof Robert Hare, verdens fremste forsker på psykopati, sier psykopati er medfødt. Man finner avvikende allerede når barnet er helt lite.

Det blir ikke borte av innbilte perfekte samfunn.

3:28 p.m.  
Blogger Betrakteren said...

Nå tenkte jeg vel egentlig ikke mest på psykopate, men på folk flest. Det er my faenskap i hos alle, selv om folk flest har kontroll over det og unngår å komme ut på skråplanet.

4:01 p.m.  
Anonymous Arild Holta said...

60% adferdsavvik skyldes arv.

På venstresiden har man poengtert miljøet, ikke minst familien har man demonisert.

På 50-tallet ble det i Sovjet på det verste hevdet at nærmes 100% skyldes miljøet.

Kort sagt: Vitenskap om arv, biologi etc har slått ihjel mytene fra venstresiden.

Den kampen jeg kjemper mot barnevernsovergrep har bl.a opphav i venstresidens tro på familiemiljø og fedre som destruktive krefter.

Det er også et problem med bedrevitere innen alle politiske miljø som vil prakke på mennesker sine "løsninger" for å "redde" den oppvoksende slekt.

Venstresidens "skyld-på-miljøet" er mer og mer foreldet.

I Sovjet kaller man gammelkommunistene for de konservative. På samme måte kan man kalle de Politisk Korrekte for de konservative i Norge. Deres konserverte tanker følger ikke med i tiden.

Jeg mistenker at de oppdager det for sent.

4:42 a.m.  
Anonymous Martin said...

Amen!

Ja, nå er det ikke ofte at jeg tar et amen i politisk sammenheng, men som kristendemokrat er jeg så enig med deg som jeg kan være. Mennesket er syndig av natur og uansett hvor godt og trygt samfunn vi får, vil det være mennesker som vil utnytte det. Dette virker det ikke som venstresiden liker å ta innover seg, da det kræsjer med hele deres ideologi. Liker forresten veldig godt siden din. Du er herved lagt til på linkelisten på siden min ;)

1:35 a.m.  
Blogger Betrakteren said...

Martin: Jeg har aldri tenkt på det på den måten og ville neppe formulert meg på den måten selv, men det er forsåvidt riktig. Mye vestlig tankegang, både på høyre- og venstresida har dype røtter i kristne verdier og idéer. Hmm, jeg tror jeg må skrive litt om dette senere.

Ellers er det hyggelig å komme på listen til noen. Jeg tok en tur på siden din og likte den veldig godt. Det er sjelden kristenkonservatismen får komme godt frem i det offentlige rom nå til dags, enda så stor betydning den har hatt historisk sett, og fremdeles har til en viss grad. Skal oppdatere bloggen min selv snart og da kommer du nok med selv. :)

4:20 p.m.  
Anonymous Martin said...

Takk så mye for det =)

Ser frem til hva mer du skriver fremover.

12:47 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home